EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ PostgreSQL ]

"View içinde "order by" kullanmayýn!" - Cafer Simsek - (2009-10-23 22:48:36)   [10197]

Oluþturduðunuz view'lar içinde order by kullanýrsanýz (field index'li dahi olsa) sorgu performanslarýnýn son derece kötü olduðunu görürsünüz. Bunun yerine "order by" iþlemlerinizi view dýþýnda (select yaparken) tutmaya özen gösterin.

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa