EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ PostgreSQL ]

"SELECT sonucunu float tipine çevirme" - ismail yenigul - (2011-03-28 11:17:03)   [7607]

Integer olan iki sayýyý bölme iþlemi sonucunun float olmasý için sorgunun sonuna ::float ifadesi eklenir.

=# select 9 / 20 ::float;
?column?
----------
0.45
(1 row)


Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa