EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ Oracle ]

"ASM'deki dosyaların büyüklüklerini öğrenme" - Ali Okan Yuksel - (2011-04-01 09:37:29)   [7556]

Eğer ASM oturumunda;

ls -s

ile dosya sizelarını göremiyorsanız,

Öncelikle ASM'e ait database instance'ına girmek için çevre değişkenleri aşağıdaki gibi ayarlanır ve sqlplus oturumu açılır. Çalıştırılan sorguyla ASM üzerindeki dosya size'larını görüntüleyebilirsiniz. data guard aktif hale getirmeden önce primary/standby taraflarındaki datafile'ları kontrol etmem için lazım olmuştu.

oracle$ export ORACLE_HOME=/u01/app/11.2.0/grid
oracle$ export ORACLE_SID=+ASM1
oracle$ sqlplus sys as sysdba

column MBYTES format 999,999;

column NAME format a50;

select a.bytes/(1024*1024) mbytes, b.name
from v$asm_file a, v$asm_alias b
where a.type != 'ARCHIVELOG' -- avoid for readability
and a.group_number = b.group_number
and a.file_number = b.file_number
and a.incarnation = b.file_incarnation
order by b.name;

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa