EnderUNIX Team.


EnderUNIX İpucu

Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa

[ Virtualbox ]

"Virtualbox'da paylaşılan diskler" - Ali Okan Yüksel - (2011-05-31 14:03:07)   [8025]

$ VBoxManage createhd --filename asm1.vdi --size 100000 --format VDI --variant Fixed --type shareable --remember

yukarıdaki komutla shared disk dosyanızı oluşturabilirsiniz. Virtualbox disk dosyalarını home dizininizde .Virtualbox/HardDisks klasöründe saklı tutuyor. .Virtualbox/ dizini altında xml dosyasında diskleriniz ve diğer aygıtlarla ilgili ayarlar tanımlanıyor,

Oluşturduğunuz diskleri shared özelliği olmadan birden fazla makinaya bağlayıp çalıştırmayı denerseniz, sadece 1 makinanın çalıştığını, diğer makina için "VirtualBox: Failed to open a session for the virtual machine" hatasını görürsünüz.

Bunun için aşağıdaki komutla oluşturduğunuz diskin tipini değiştirebilirsiniz veya shareable olarak tekrar oluşturmanız gerekebilir.

$ VBoxManage modifyhd asm11.vdi --type shareable
$ VBoxManage showhdinfo asm11.vdi

ikinci komut ile oluşturduğunuz diskin type'ının shared olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edebilirsiniz.


Arkadaşıma gönder , Ana Sayfa